Αδρανή Υλικά

Η εταιρεία ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. παράγει αδρανή υλικά για χρήση τους σε σκυρόδεμα, ασφαλτικό σκυρόδεμα και σε έργα οδοποιίας. Η μονάδα παραγωγής των αδρανών υλικών βρίσκεται στον Πολύανθο, Ν. Ιάσμου, στο ιδιόκτητο λατομείο της εταιρείας.

Τα παραγόμενα προϊόντα της εταιρείας και τα αντίστοιχα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα με τα οποία συμμορφώνονται είναι:

EN 12620:2002+Α1:2008 «Αδρανή για σκυρόδεμα»

ΕΝ 13043:2002+ΑC:2004 «Αδρανή ασφαλτομιγμάτων και επιφανειακών επιστρώσεων οδών, αεροδρομίων και άλλων περιοχών κυκλοφορίας οχημάτων»

ΕΝ 13242:2002+A1:2007 «Αδρανή υλικά σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες ή μη σταθεροποιημένων για χρήση στα τεχνικά έργα και την οδοποιία»

Κατηγορίες αδρανών που παράγει η εταιρεία σύμφωνα με τα εναρμονισμένα πρότυπα

Ονομασία Χρήση σε σκυρόδεμα Χρήση σε ασφαλτομίγματα Χρήση σε οδοποιία-Τεχνικά έργα
Άμμος             Φυσική (0-4mm) x
Άμμος         Θραυστή (0-4mm) x  x
Ρυζάκι (4-8mm) x  x
Γαρμπίλι (8-16mm) x  x
Χαλίκι (16-31,5mm) x  x
3Α (0-22,4mm) x

  Πρόσφατα Έργα Νέα
Διαφημιστικά Έντυπα  
           
  Περισσότερα Περισσότερα Περισσότερα  

Κεντρικά Γραφεία

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
4ο χλμ. Κομοτηνής - Ξάνθης
Κομοτηνή, Τ.Κ.: 69100, Τ.Θ.: 130

Xάρτης


ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

Σταθερό: 2531030800
             2531037200
             2531071100
Fax:       2531037079

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Επικοινωνία

  Εργαστάσιο Ασφαλτικού Σκυροδέματος
  Εργαστάσιο-Λατομείο Αδρανών Υλικών
  6ο χλμ. Κομοτηνής - Ξάνθης
Κομοτηνή, Τ.Κ.: 69100
Τηλ.: 2531030800
    Πολύανθος, Ίασμος
Κομοτηνή, Τ.Κ.: 69200
Τηλ.: 2531030800
 
Xάρτης Επικοινωνία
 
Xάρτης Επικοινωνία