Σκυρόδεμα

Η εταιρεία ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. παράγει έτοιμο σκυρόδεμα ορισμένων προδιαγραφών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω σταδίων και ελέγχων έτσι ώστε να παραδίδονται πάντα στους πελάτες προϊόντα και υπηρεσίες απαιτούμενων προδιαγραφών.

Σύμφωνα με τον Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 1997 (Κ.Τ.Σ.-97), οι αναλογίες των υλικών για την παρασκευή του σκυροδέματος θα καθορίζονται από εργαστηριακές Μελέτες Συνθέσεως. Οι Μελέτες Σύνθεσης της εταιρείας διενεργούνται στο δικό της εργαστήριο καθώς και σε εξωτερικά αναγνωρισμένα εργαστήρια, για κάθε κατηγορία σκυροδέματος.

Οι σύνηθες κατηγορίες σκυροδέματος που παράγουμε είναι οι εξής:

Σκυρόδεμα C 12/15      Σκυρόδεμα C 20/25      Σκυρόδεμα C 30/37

Σκυρόδεμα C 16/20      Σκυρόδεμα C 25/30      Σκυρόδεμα C 35/40


  Πρόσφατα Έργα Νέα
Διαφημιστικά Έντυπα  
           
  Περισσότερα Περισσότερα Περισσότερα  

Κεντρικά Γραφεία

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
4ο χλμ. Κομοτηνής - Ξάνθης
Κομοτηνή, Τ.Κ.: 69100, Τ.Θ.: 130

Xάρτης


ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

Σταθερό: 2531030800
             2531037200
             2531071100
Fax:       2531037079

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Επικοινωνία

  Εργαστάσιο Ασφαλτικού Σκυροδέματος
  Εργαστάσιο-Λατομείο Αδρανών Υλικών
  6ο χλμ. Κομοτηνής - Ξάνθης
Κομοτηνή, Τ.Κ.: 69100
Τηλ.: 2531030800
    Πολύανθος, Ίασμος
Κομοτηνή, Τ.Κ.: 69200
Τηλ.: 2531030800
 
Xάρτης Επικοινωνία
 
Xάρτης Επικοινωνία